VANLIGE SPØRSMÅL

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene om våre varmepumper. Om du ikke finner svar på ditt spørsmål her, ta gjerne kontakta med oss.

Varmepumper

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Enkelt sagt utvinner varmepumpens utendørsdel energi fra luften ute, og sprer denne energien i luften innendørs gjennom den delen av varmepumpen som befinner seg innendørs. Når du ønsker varme utvinnes varmeenergi, og når du ønsker kjøling utvinnes kjøleenergi.

For å utvinne varme fra luften brukes nedenstående prinsipielle system:

 • I klimasystemet finnes et kuldemedium i utendørsdelen som «fordamper» veske til gass.
 • Når kuldemediumet fordamper veske oppstår det trykk og varmeenergi kan tas opp fra den kaldere utendørsluften.
 • Varmeenergi transporteres via rørsystem til innendørsdelen og spres i huset.
 • Kompressorens oppgave er å få kuldemediumet til å koke ved en så varm temperatur som mulig.

Hvor stor del av huset kan jeg varme med en luftvarmepumpe?

Det finnes flere faktorer som påvirker utfallet av en installert luftvarmepumpe:

 • Planløsning – åpen eller lukket. En åpen planløsning gjør at det er lettere for luften i huset å sirkulere og ta vare på varmen fra din luftvarmepumpe.
 • Dimensjonering – Det finnes ulike luftvarmepumper med ulik effekt. Vær nøye med å velge en som passer deg og ditt hus. Om du er usikker på hvilken modell som passer deg, ta kontakt med oss. Generelt sett, i forhold til oppvarmingsytelse, bruker vi å si at det er bedre å velge en kraftigere pumpe som ikke trenger å gå like hardt som en mindre.
 • Isolering/husets kvalitet – Ditt hus sin evne til å beholde varme er avgjørende for all oppvarming, uansett om det er luftvarmepumpe eller en annen løsning for oppvarming.
 • En luftvarmepumpe er ofte å beregne som et kompliment, i følge forskning det beste som finnes i dag sammenlignet med andre teknologier.

Hvor mye kan jeg spare ved å installere en luftvarmepumpe?

Hvor mye du sparer er delvis avhengig av planløsningen, dimensjonering av pumpen og husets isolering/kvalitet, men også hvilken oppvarmingsmetode man bruker i dag. Størst besparing oppnås om man i dag bruker oppvarming basert på strøm. Generelt bruker man å snakke om en potensiell besparing på opp til 50 prosent av oppvarmingskostnadene.

Forbedrer jeg innendørsklimaet mitt med en luftvarmepumpe?

Det er ikke alle luftvarmepumper som har luftrensing innebygget. De luftvarmepumpene du kjøper hos oss er selvsagt utstyrt med ulike typer luftrensning som tar bort:

 • Støv
 • Allergener
 • Virus
 • Bakterier
 • Mugg
 • Lukt

Gå inn på produktsidan for de ulike varmepumpemodellene for å se hvilke funksjoner hver enkelt modell har.

Inverter-styring, hva er det?

Når man snakker om varmepumper betyr Inverter at kompressoren i utendørsdelen jobber «trinnløst» (invertert). Fordelen med dette er at når kompressoren arbeider så arbeider den hele tiden. Man har altså ingen unødvendige start og stopp som på de enklere typene av kompressorer (on/off).

Den store fordelen med Inverter er at kompressoren girer opp ved behov, og ned når behovet minsker. Det vil si at den ikke gir mer varme (energi) enn hva man trenger. Med en enklere type kompressor (on/off) blir energitapet større da den alltid trenger å jobbe seg opp til sitt maksimale (on) så fort den skal levere varme, for så å slå seg av (off) når behovet er oppfylt.

Med dagens moderne inverterteknologi kan man regne med at en Inverterpumpe er ca. 30 prosent mer effektiv enn en on/off-pumpe.

Hva er COP?

COP står for “Coefficient Of Performance” eller på norsk: Virkningsgrad. Dette er en verdi som viser forholdet mellom tilført effekt og angitt effekt under gitte forhold. Jo høyere COP-verdi desto bedre virkningsgrad. Tenk på at målingene i bransjen gjøres ved forholdsvis høye utendørstemperaturer, og at varmepumpen som har en bra virkningsgrad ved +7 grader, kan ha dårligere virkningsgrad enn andre modeller ved minusgrader.